מערכת תאורה לפסי צבירה דגם: GK-4

מערכת תאורה 


בחר אפשרויות

מערכת תאורה שקועה GK-4


פרופיל תאורה GK-4 מיועד להרכבת מערכות תאורה מתקדמות.
את תעלת הגבס מתכננים בהתאם לפסי הצבירה וגופי התאורה שלכם.
שלב ההתקנה פשוט, ולא מצריך התעסקות בתוך תעלת הגבס מלבד התקנת אביזרי התאורה.
את תעלת הגבס מתקינים בתקרת גבס, כאשר תיבת התאורה שקועה בתוך התקרה.
מערכת תאורה מאפשרת להאיר את החלל בצורה חכמה על ידי תכנון יעיל וכיוון ממוקד של
אביזרי התאורה למקומות שאותם רוצים להאיר או להדגיש.דוגמה למפרט מערכת תאורה GK-4
מערכת תאורה GK-4

Go Top