פס ניתוק /פרופיל קצה תקרה צפה לתאורה נסתרת GK-7

פרופיל קצה להתקנת פס LED


בחר אפשרויות

פרופיל דגם GK-7
פרופיל גבס דגם GK-7 בעל גימור חד (45 מעלות) משמש קפרופיל קצה לתקרה מגבס עם מיסתור לתאורת פס LED, או במעבר בין מפלסי גובה, ועוד.
ניתן להזמין במידות שונות עם חופש עיצובי מקסימלי, ובהזמנה אישית.


דוגמה למפרט פרופיל תאורה נסתרת: GK-7
פרופיל קצה לתאורה נסתרת
.

Go Top